UA-127773280-2
Rodná čísla v občanských průkazech

Rodná čísla v občanských průkazech

V březnu vláda schválila návrh novely zákona o základních registrech. Cílem návrhu je odložení ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů o 3 roky, a to z důvodu nepřipravenosti státní správy a dalších institucí (například bank či pojišťoven). Občanský průkaz je pro řadu občanů v tuto chvíli jediným dokladem, jak rodné číslo coby jednoznačný identifikátor fyzické osoby doložit. Zápis rodného čísla do občanského průkazu se ukončí namísto dne 31. 12. 2019 až dnem 31. 12. 2022. Pro ztotožňování fyzických osob by v budoucnu nemělo být využíváno rodné číslo, ale číslo elektronicky čitelného dokladu. Během 3 let chce vláda připravit komplexní řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování totožnosti fyzických osob.

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů